Xây dựng cấu hình

Cấu hình tham khảo

Xây dựng cấu hình:

 • Bước 1: Chọn bo mạch chủ
 • Bước 2: Chọn bộ vi xử lý
 • Bước 3: Chọn Ram
 • Bước 4: Chọn HDD
 • Bước 5: Chọn SSD
 • Bước 6: VGA
 • Bước 7: Chọn Nguồn
 • Bước 8: Chọn ổ quang
 • Bước 9: Chọn vỏ case
 • Bước 10: Chọn màn hình
 • Bước 11: Chọn bàn phím
 • Bước 12: Chọn chuột
 • Bước 13: Chọn loa
 • Bước 14: Chọn tản nhiệt nước
 • Bước 15: Chọn tản nhiệt khí

Tìm kiếm nhanh

Hãng sản xuất

Khoảng giá

Socket

Số khe cắm ram

Kích thước Main

Chipset

Danh sách sản phẩm

Tìm kiếm nhanh

Hãng sản xuất

Khoảng giá

Socket

Tốc độ CPU

Danh sách sản phẩm

Tìm kiếm nhanh

Hãng sản xuất

Khoảng giá

Loại Ram

BUS

Dung lượng RAM

Danh sách sản phẩm

Tìm kiếm nhanh

Hãng sản xuất

Khoảng giá

Chuẩn cắm

Dung lượng HDD

Danh sách sản phẩm

Tìm kiếm nhanh

Hãng sản xuất

Khoảng giá

Loại SSD

Chuẩn cắm

Dung lượng HDD

Danh sách sản phẩm

Tìm kiếm nhanh

Hãng sản xuất

Khoảng giá

Chủng loại

GPU

Dung lượng VGA

Danh sách sản phẩm

Tìm kiếm nhanh

Hãng sản xuất

Khoảng giá

Chủng loại

Công suất

Danh sách sản phẩm

Tìm kiếm nhanh

Hãng sản xuất

Khoảng giá

Chuẩn giao tiếp

Chủng loại

Danh sách sản phẩm

Tìm kiếm nhanh

Hãng sản xuất

Khoảng giá

Chủng loại

Danh sách sản phẩm

Tìm kiếm nhanh

Hãng sản xuất

Khoảng giá

Kích thước màn hình

Danh sách sản phẩm

Tìm kiếm nhanh

Hãng sản xuất

Khoảng giá

Chuẩn kết nối

Danh sách sản phẩm

Tìm kiếm nhanh

Hãng sản xuất

Khoảng giá

Chuẩn giao tiếp

Danh sách sản phẩm

Tìm kiếm nhanh

Hãng sản xuất

Khoảng giá

Chức năng khác

Kiểu loa

Danh sách sản phẩm

Tìm kiếm nhanh

Hãng sản xuất

Khoảng giá

Danh sách sản phẩm

Tìm kiếm nhanh

Hãng sản xuất

Khoảng giá

Danh sách sản phẩm